OFERTA

- Tymczasowe przyłącza budowlane

- Rozdzielnie Budowlane

- Instalacje elektryczne;

- Montaż rozdzielnic elektrycznych;

- Instalacja TV-SAT;

- Instalacja domofonowa;

- Instalacja alarmowa;

- Kamery;

- Pomiary odbiorcze oraz okresowe instalacji elektrycznej;

- Modernizacja oraz naprawa istniejących instalacji elektrycznych;

- Awarie;

- Podłączenia urządzeń AGD;

- Montaż opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego.